zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zastosowanie

Lista produktów

Najczęściej Oglądane

Najczęściej Kupowane

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!


REGULAMIN

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.dooczyszczalni.pl prowadzony jest przez firmę NovaPro Sławomir Nowicki, nr NIP: 618-206-21-73, REGON: 301158350 z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Łódzka 176.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, a NovaPro Sławomir Nowicki, nr NIP: 618-206-21-73, REGON: 301158350 z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Łódzka 176
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie www.dooczyszczalni.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji".
 2. Sklep nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie "formularza rejestracji".
 3. Wypełniając "formularz rejestracji" Klient oświadcza, iż wprowadzane dane są prawdziwe.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane i realizowane są za pomocą formularza zamówienia, telefonicznie i emailowo.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu. 
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w "formularzu zamówienia" i/lub telefonicznie.
 5. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i/lub telefonicznie. Nie potwierdzone zamówienia mogą nie być realizowane.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. 
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 
 8. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient do wartości zamówienia 600,00 brutto. W zakładce sposób dostawy i koszty podane są koszty wysyłki w zależności od wagi towaru. Powyżej kwoty 600,00 brutto towar wysyłany jest na koszt sprzedawcy poprzez kuriera GLS. 
 9. Klient nie jest obciążony żadnymi kosztami przesyłki w przypadki odbioru towaru w punkcie odbioru przesyłek. 
 10. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wraz z wpisanymi przez siebie informacjami.
 11. Jeśli dane zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 są nieprawidłowe, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zmianach jakie należy wprowadzić w zamówieniu.
 12. Odpowiedzialność za nieprawidłowo podane dane do  dostawy, ponosi Klient.
 13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 14. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 15. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie (sposób naruszenia opakowania wpływający na towar). W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin Sklep w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem i zakupionym towarem. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych.
 16. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością Sprzedawcy.
 17. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 18. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej od 2-5 dni robocze. Dodatkowa informacja odnośnie terminu realizacji zamówienia znajduję się przy każdym produkcie. 
 19. Każda transakcja jest dokumentowana FAKTURĄ VAT lub PARAGONEM.
 20. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 21. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu na koncie lub przesłaniu potwierdzenia przelewu.

Dane do przelewu:

NovaPro
Łódzka 176
62-800 Kalisz

Rachunek bankowy: 
mBank 92 1140 2004 0000 3102 7554 7431

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji towaru. 
 2. Po odbiorze nieuszkodzonej / uszkodzonej optycznie przesyłki należy bezzwłocznie sprawdzić stan i zgodność z zamówieniem dostarczonych produktów. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić Protokół Szkody. Odpowiedni druk reklamacyjny posiada przedstawiciel firmy przewozowej, który ma obowiązek przybycia i sporządzenia w/w po uprzednim zgłoszeniu w firmie kurierskiej – nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki. Prawidłowo wypełniony Protokół Szkody jest główną podstawą uznania reklamacji.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. 
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Powinien zostać zwróconym w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem: sklep@dooczyszczalni.pl
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. 
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią paragonu lub faktury VAT. 
 7. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia towarów umieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie) towaru może różnić się od prezentowanego na zdjęciu. Różnice w wyglądzie opakowania, pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@dooczyszczalni.pl
 9. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszystkie zdjęcia produktów umieszczone w sklepie internetowym www.dooczyszczalni.pl są własnością firmy NovaPro Sławomir Nowicki. Kopiowanie i używanie zdjęć jest surowo zabronione.